Văn hóa


11 doanh nghiệp chưa đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

11 doanh nghiệp chưa đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. (HNM) - Theo thống kê của Tổng cục Du lịch (TCDL), hiện cả nước có 11 doanh nghiệp của Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Kiên Giang chưa thực hiện thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định.

Tin liên quan

(HNM) - Theo thống kê của Tổng cục Du lịch (TCDL), hiện cả nước có 11 doanh nghiệp của Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Kiên Giang chưa thực hiện thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định.

Tổng cục vừa gửi công văn yêu cầu các sở VH,TT&DL kiểm tra tình hình hoạt động, điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên. Sau ngày 25-6, nếu các địa phương không gửi báo cáo, TCDL sẽ xem xét và ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp này.