Giáo dục


192 trường công bố điểm trúng tuyển

192 trường công bố điểm trúng tuyển. Sáng nay, ĐH Dược Hà Nội, Thái Nguyên, Hoa Sen, Nguyễn Trãi và một loạt cao đẳng công bố điểm trúng tuyển. Hiện 192 trường đã có điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển NV2.

Tin liên quan

Sáng nay, ĐH Dược Hà Nội, Thái Nguyên, Hoa Sen, Nguyễn Trãi và một loạt cao đẳng công bố điểm trúng tuyển. Hiện 192 trường đã có điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển NV2.
*Danh sách các trường đã công bố điểm chuẩn

ĐH Dược Hà Nội có tổng chỉ tiêu được giao là 600, bao gồm số sinh viên từ dự bị, cử tuyển chuyển lên, sinh viên đào tạo theo địa chỉ, sinh viên nước ngoài và sinh viên trúng tuyển.

Điểm chuẩn vào trường được xác định đối với học sinh phổ thông khu vực 3 là 24. Cụ thể phân theo vùng và nhóm như sau:

Khu vực

Đối tượng

KV3 KV2 KV2-NT KV1 Cộng
HSPT Điểm trúng tuyển 24.0 23.5 23.0 22.5
Số người đạt ĐTT 39 139 263 70 511
UT2 Điểm trúng tuyển 23.0 22.5 22.0 21.5
Số người đạt ĐTT 4 25 3 32
UT1 Điểm trúng tuyển 22.0 21.5 21.0 20.5
Số người đạt ĐTT 1 5 3 5 14
Tổng số người đạt ĐTT 40 148 291 78 557

ĐH Hoa Sen lấy điểm chuẩn cao nhất vào trường là 16 (chưa nhân hệ số), các ngành còn lại dao động 13-15.

ĐH Nguyễn Trãi lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn.

Điểm trúng tuyển NV1:

192 trường công bố điểm trúng tuyển

Điểm trúng tuyển NV2:

192 trường công bố điểm trúng tuyển
Để tra cứu điểm chuẩn, soạn tin DCH (dấu cách) Mã trường (cách) Mã ngành, gửi 8500.
Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn ĐH Kiến trúc Hà Nội, ngành Kiến trúc (Kiến trúc công trình) soạn tin: DCH KTA 101 gửi 8500.

Hoàng Thùy