Xã hội


4 bài học kinh nghiệm

4 bài học kinh nghiệm. (Banduong.vn) - Sau khi Nghị quyết 32/2007NQ-CP của Chính phủ (Nghị quyết 32) được ban hành, Ban ATGT tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT với chủ đề trọng tâm là các nội dung của Nghị quyết 32, Luật GTĐB, Luật GTĐT nội địa, Luật Đường sắt, Văn hóa giao thông...

Tin liên quan