Chính trị


4 đề án trong Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2011

4 đề án trong Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2011. (Chinhphu.vn) - Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt bao gồm 4 đề án trọng điểm.

Tin liên quan

(Chinhphu.vn) - Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt bao gồm 4 đề án trọng điểm.

4 đề án trong Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2011
Ảnh minh họa
Thứ nhất là, đề án “Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài” thực hiện năm 2011. Trong đó, Bộ chủ trương quảng bá du lịch Việt Nam thông qua các sự kiện lớn tại nước ngoài; tuyên truyền quảng bá trên kênh truyền hình, truyền thông đa phương tiện và nghệ thuật biểu diễn; mời, đón các đoàn làm phim, phóng viên du lịch nước ngoài (phát sóng, đăng tải trên kênh truyền hình và phương tiện truyền thông tại thị trường du lịch trọng điểm).

Thứ hai là, đề án “Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam ở trong nước” với hoạt động duy trì kênh truyền hình Du lịch, tăng cường chất lượng nội dung; tuyên truyền du lịch Việt Nam trên báo chí; sản xuất các ấn phẩm, vật phẩm xúc tiến du lịch.

Đồng thời, tổ chức hoạt động biểu diễn, giới thiệu không gian di sản văn hóa âm nhạc truyền thống Việt Nam phục vụ xúc tiến du lịch; lựa chọn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu của văn hóa dân tộc để xây dựng, dàn dựng thành chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ khách du lịch đến Quảng Ninh và biểu diễn thường xuyên tại Vịnh Hạ Long; tuyên truyền quảng cáo trên các phương tiện thông tin về các chương trình nghệ thuật biểu diễn tại Hà Nội phục vụ khách và các tour du lịch.

Thứ ba, đề án“Tăng cường giới thiệu về sản phẩm du lịch các vùng miền”gồm các hoạt động tham gia, tổ chức một số sự kiện trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia Phú Yên 2011; tham gia Hội chợ ITE TP. HCM 2011; tuyên truyền bầu chọn Vịnh Hạ Long; nghiên cứu thử nghiệm tạo mẫu sản phẩm quà tặng xúc tiến, quảng bá du lịch đối ngoại.

Thứ tư, đề án “Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến du lịch, đa dạng hóa các phương thức cung cấp thông tin, dịch vụ du lịch”gồm hoạt động thiết lập, cung cấp hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin du lịch Việt Nam phục vụ công tác xúc tiến du lịch; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nước nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng xúc tiến du lịch cho các bộ quản lý nhà nước về du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao các đơn vị chuyên trách gồm: Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Trung tâm Điện ảnh thể thao du lịch Việt Nam, Viện âm nhạc Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh chủ trì thực hiện thành công các đề án nói trên.

Tuệ Văn