Xã hội


40 công nhân công ty TNHH Gia Thuần mất việc

40 công nhân công ty TNHH Gia Thuần mất việc. SGTT.VN - Theo liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn, đầu tháng 7.2011, công ty TNHH Gia Thuần, chuyên may gia công đã quyết định giải thể xưởng may khiến 40 công nhân mất việc. Do công ty Gia Thuần còn nợ Bảo hiểm xã hội, nên công nhân đã khiếu nại đến các cơ quan chức năng huyện nhờ can thiệp. Sau khi liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn có buổi làm việc với lãnh đạo công ty TNHH Gia Thuần, lãnh đạo công ty Gia Thuần cam kết đến cuối tháng 7.2011 sẽ nộp trước 50% của số tiền 100 triệu đồng mà công ty còn nợ Bảo hiểm xã hội, số còn lại sẽ trả dần sau.

Tin liên quan

SGTT.VN - Theo liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn, đầu tháng 7.2011, công ty TNHH Gia Thuần, chuyên may gia công đã quyết định giải thể xưởng may khiến 40 công nhân mất việc. Do công ty Gia Thuần còn nợ Bảo hiểm xã hội, nên công nhân đã khiếu nại đến các cơ quan chức năng huyện nhờ can thiệp. Sau khi liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn có buổi làm việc với lãnh đạo công ty TNHH Gia Thuần, lãnh đạo công ty Gia Thuần cam kết đến cuối tháng 7.2011 sẽ nộp trước 50% của số tiền 100 triệu đồng mà công ty còn nợ Bảo hiểm xã hội, số còn lại sẽ trả dần sau.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của công nhân, liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn đã đề nghị ban giám đốc công ty Gia Thuần chủ động liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để thống nhất phương án khắc phục nợ Bảo hiểm xã hội còn tồn đọng và chốt sổ Bảo hiểm xã hội cho công nhân.

H.Dịu