Giáo dục


50 nghìn học sinh thụ hưởng Chương trình sữa học đường

50 nghìn học sinh thụ hưởng Chương trình sữa học đường. (HNM) - Ngày hội sữa học đường được khởi xướng bởi Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) lần đầu tiên tổ chức tháng 9-2000. Năm 2008, Chương trình sữa học đường được tổ chức tại Hà Nội.

Tin liên quan