Kinh tế


59.000 tỷ đồng xây đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa - Hà Tĩnh

59.000 tỷ đồng xây đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa - Hà Tĩnh. (Dân trí) - Mức đầu tư này được Bộ Giao thông vận tải tính toán mới đây và gửi tới nhà thầu quan tâm đến dự án đường bộ cao tốc đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa và Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh).

Tin liên quan

(Dân trí) - Mức đầu tư này được Bộ Giao thông vận tải tính toán mới đây và gửi tới nhà thầu quan tâm đến dự án đường bộ cao tốc đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa và Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh).

Các thông số cơ bản và tình hình triển khai dự án cũng được Bộ này đề cập nhằm thu hút các nhà thầu tiềm năng.

Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa có chiều dài khoảng 126,7km, quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến là 33.000 tỷ đồng. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã thông qua báo cáo cuối kỳ, chuẩn bị phê duyệt dự án đầu tư.

Dự án đường bộ cao tốc Nghi Sơn - Bãi Vọt có chiều dài khoảng 92,7km, quy mô 4 đến 6 làn xe với tổng mức đầu tư dự kiến là 26.000 tỷ đồng cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện báo cáo cuối kỳ.

Sau khi các dự án đầu tư này được duyệt, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT và thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Quỳnh Anh