Chính trị


6

6. Sáng 19.7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Ủy ban Tài chính – Ngân sách và Kiểm toán Nhà nước (KTNN) họp bàn về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa hai cơ quan vừa qua và đề ra giải pháp trong thời gian tới.

Tin liên quan

Sáng 19.7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Ủy ban Tài chính – Ngân sách và Kiểm toán Nhà nước họp bàn về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa hai cơ quan vừa qua và đề ra giải pháp trong thời gian tới.

Trong những năm qua, thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 1153/QCPH/UBTCNS-KTTT ngày 30.12.2009 giữa Ủy ban Tài chính – Ngân sách và KTNN, công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Cụ thể, hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán năm phù hợp với yêu cầu quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước, đòi hỏi của cử tri cả nước trong mỗi giai đoạn. Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã mời KTNN tham gia đầy đủ các phiên họp thẩm tra về đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước, dự toán. Hằng năm KTNN đều gửi Ủy ban Tài chính – Ngân sách các báo cáo kết quả kiểm toán ngay sau khi kết thúc những cuộc kiểm toán, qua đó giúp Ủy ban có điều kiện xem xét, đánh giá tổng thể tình hình quyết toán ngân sách nhà nước từng năm, phục vụ cho quá trình thẩm tra quyết toàn ngân sách nhà nước…

6
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, theo đánh giá, công tác phối hợp giữa hai cơ quan vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc tham gia của KTNN vào hoạt động giám sát, thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách đôi khi còn bị động, không có đủ thời gian, tài liệu và nhân lực để nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến. Một số nội dung trong Quy chế phối hợp chưa triển khai thực hiện, như chưa tổ chức làm việc liên tịch hàng năm do từng bên luôn phiên triệu tập. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung phối hợp đã được điều chỉnh, sửa đổi như Luật KTNN, Luật Ngân sách nhà nước, một số nội dung phối hợp không còn phù hợp song Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan chưa được điều chỉnh kịp thời…

Từ thực tế trên, các đại biểu cho rằng, thời gian tới cần xem xét sửa đổi Quy chế phối hợp, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa hai cơ quan. Cụ thể, hai bên nên tổ chức các buổi làm việc chuyên đề, đặc biệt liên quan đến những vấn đề chưa thống nhất giữa đề xuất của KTNN với cơ quan được kiểm toán. Hai cơ quan cũng cần nâng cao tính chủ động trong thực hiện quy chế phối hợp. Theo đó, Ủy ban Tài chính – Ngân sách nên “đặt hàng”, yêu cầu cụ thể đề nghị KTNN hỗ trợ cho hoạt động của mình; KTNN chủ động đề xuất Ủy ban Tài chính – Ngân sách tập trung giám sát chuyên đề những vấn đề nổi cộm, tác động mạnh tới thực hiện ngân sách nhà nước, thậm chí có thể kiến nghị QH giám sát…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua; khẳng định, sẽ tiếp thu ý kiến tại cuộc làm việc và ký lại Quy chế phối hợp, tăng cường làm việc định kỳ giữa hai cơ quan ở nhiều cấp, tăng cường sự phối hợp trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau dựa trên những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.