Giáo dục


7 lý do chọn “du học” tại Đại học FPT

7 lý do chọn du học tại Đại học FPT. Du học tại Khoa Quốc tế - Đại học FPT là lựa chọn lý tưởng cho những bạn trẻ tốt nghiệp THPT yêu thích môi trường Đại học quốc tế năng động và đầy sáng tạo.

Tin liên quan

Dưới đây là các lý do để khẳng định điều đó:

7 lý do chọn “du học” tại Đại học FPT

Khoa Quốc tế: http://www.fbachelor.fpt.edu.vn/.