Công nghệ


73% nhà cung cấp dịch vụ tích cực đổi mới chiến lược về dịch vụ trả trước

73% nhà cung cấp dịch vụ tích cực đổi mới chiến lược về dịch vụ trả trước. Amdocs (NYSE: DOX), nhà cung cấp hàng đầu về các hệ thống đảm bảo trải nghiệm của khách hàng, vừa công bố các kết quả của một báo cáo nghiên cứu toàn cầu cho thấy rằng 73% số nhà cung cấp dịch vụ có kế hoạch mở rộng các gói giải pháp dịch vụ mà từ trước tới nay vốn chỉ được cung cấp cho khách hàng trả sau.

Tin liên quan