Tài chính


9 ngân hàng bị phạt tăng gấp đôi dự trữ bắt buộc

9 ngân hàng bị phạt tăng gấp đôi dự trữ bắt buộc. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến ngày 30.6 có 9 tổ chức tín dụng không thực hiện đúng lộ trình giảm tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất theo đúng lộ trình.

Tin liên quan

 
9 ngân hàng bị phạt tăng gấp đôi dự trữ bắt buộc
 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến ngày 30.6 có 9 tổ chức tín dụng không thực hiện đúng lộ trình giảm tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất theo đúng lộ trình.

Trường hợp các tổ chức tín dụng chưa thực hiện được tỷ trọng này theo lộ trình Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp hai so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc chung đối với các tổ chức tín dụng và biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước tính đến ngày 10.6, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 7,05% so với cuối năm 2010, trong đó, tín dụng VNĐ tăng 2,72%; tín dụng bằng ngoại tệ tăng 22,21%; tín dụng ngắn hạn tăng 6,17%, tín dụng trung và dài hạn tăng 7,66%. Dư nợ tín dụng lĩnh vực sản xuất tăng 10,97% so với cuối năm 2010 chiếm tỷ trọng 83% tổng dư nợ.

TTXVN