Pháp luật


9 tổ chức tín dụng vi phạm quy định về dư nợ

9 tổ chức tín dụng vi phạm quy định về dư nợ. TT - Chiều 13-7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết tính đến ngày 30-6, vẫn còn chín tổ chức tín dụng có tỉ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ ở mức trên 22%. Ông Giàu cho biết: Chín tổ chức tín dụng nói trên phải thực hiện dự trữ bắt buộc gấp đôi .

Tin liên quan

TT - Chiều 13-7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết tính đến ngày 30-6, vẫn còn chín tổ chức tín dụng có tỉ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ ở mức trên 22%. Ông Giàu cho biết: “Chín tổ chức tín dụng nói trên phải thực hiện dự trữ bắt buộc gấp đôi”.

Trong chỉ thị được ban hành vào tháng 3-2011, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng phải thực hiện giảm tốc độ và tỉ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với năm 2010. Theo đó, tỉ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa là 22% và đến ngày 31-12-2011 là 16%. Trong trường hợp tổ chức tín dụng chưa thực hiện được tỉ trọng này theo lộ trình, Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỉ lệ dự trữ bắt buộc gấp hai lần so với tỉ lệ dự trữ bắt buộc chung đối với tổ chức tín dụng...

V.V.THÀNH