Tài chính


ACC chào sàn với giá 25.000 đồng

ACC chào sàn với giá 25.000 đồng. Ngày 30/6, 10 triệu cổ phiếu ACC sẽ giao dịch trên HSX với giá tham chiếu là 25.000 đồng; biên độ giao động là +/- 20%......

Tin liên quan

Ngày 21/6/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo số 610/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex với mã chứng khoán là ACC.

Theo đó, ACC sẽ niêm yết 10 triệu cổ phiếu trên HSX với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 25.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/- 20% so với giá tham chiếu vào ngày 30/6.

Công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trụ sở chính: Đường 7N, Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty gồm: Sản xuất cống bê tông cốt thép các loại; Sản xuất bê tông nhựa nóng các loại; Sản xuất bê tông xi măng các loại. Sản xuất cấu kiện đúc sẵn; Kinh doanh cống bê tông cốt thép các loại. Kinh doanh bê tông xi măng, nhựa nóng các loại. Kinh doanh cấu kiện đúc sẵn. Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng...

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, doanh thu thuần năm 2009 đạt 274,96 tỷ đồng, năm 2010 đạt 316,44 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt 56,44 tỷ đồng, năm 2010 đạt 58,28 tỷ đồng, EPS năm 2009 đạt 9.407 đồng, năm 2010 đạt 9.505 đồng.

Được biết, Hội đồng Quản trị công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 đã được điều chỉnh với tổng doanh thu đạt 327,23 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 58,95 và 58,29 tỷ đồng, EPS đạt 5.829 đồng/cổ phiếu.