Tài chính


AGR và 4 nhà đầu tư bị phạt 230 triệu đồng

AGR và 4 nhà đầu tư bị phạt 230 triệu đồng. Các giao dịch AGR và 4 nhà đầu tư thực hiện liên quan đến các mã cổ phiếu SEB, TBX, VCR, LUT, SHS.

Tin liên quan

AGR và 4 nhà đầu tư bị phạt 230 triệu đồng
Các giao dịch AGR và 4 nhà đầu tư thực hiện liên quan đến các mã cổ phiếu SEB, TBX, VCR, LUT, SHS.

Ngày 13/7/2011, UBCK có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam (AGR), ông Đinh Quang Chiến, ông Hà Thanh Hải, bà Vũ Thị Thứ, bà Bùi Thị Minh Tâm do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

1. Từ ngày 20/12/2010 đến ngày 15/2/2011, ông Đinh Quang Chiến-cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (mã CK: SEB) đã mua 100.000 cổ phiếu SEB nhưng không báo cáo kết quả giao dịch với UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

2. Ngày 2/7/2010, ông Hà Thanh Hải mua 47.200 cổ phiếu TBX nâng số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 5,448% và trở thành cổ đông lớn của CtyCP Xi măng Thái Bình (mã CK: TBX) nhưng không báo cáo trở thành cổ đông lớn với UBCKNN, Sở GDCK Tp. HCM theo quy định.

Từ ngày 2/7/2010 đến ngày 16/9/2010, ông Hà Thanh Hải đã liên tiếp thực hiện giao dịch mua/bán cổ phiếu TBX dẫn đến thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu nhưng không báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn, không báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch với UBCKNN, Sở GDCK Tp.HCM theo quy định.

3. Từ ngày 3/12/2010 đến ngày 3/2/2011, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - cổ đông lớn của CtyCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (mã CK: VCR) đã mua 108.000 cổ phiếu VCR và bán 66.900 cổ phiếu VCR nhưng không báo cáo kết quả giao dịch với UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội theo quy định.

4. Từ ngày 30/9/2010 đến ngày 29/11/2010, Bà Vũ Thị Thứ - Thành viên HĐQT CtyCP Đầu tư và Xây dựng Lương Tài (mã CK: LUT) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu LUT (khớp lệnh 300.000 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến ngày 10/1/2011, Sở GDCK Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Vũ Thị Thứ. Như vậy, bà Vũ Thị Thứ đã chậm báo cáo kết quả giao dịch với UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;

5. Từ ngày 11/1/2011 đến ngày 14/1/2011, bà Bùi Thị Minh Tâm, Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (mã CK: SHS) đã bán 60.000 cổ phiếu SHS. Tuy nhiên, đến ngày 16/2/2011, Sở GDCK Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch. Như vậy, bà Bùi Thị Minh Tâm đã chậm báo cáo kết quả giao dịch theo quy định.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên như sau:

- Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; ông Đinh Quang Chiến;

- Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với ông Hà Thanh Hải;

- Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với 02 cá nhân là: Bà Vũ Thị Thứ; bà Bùi Thị Minh Tâm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN