Hình sự


Ai gửi gắm “bóng hồng” Nguyễn Minh Thu cho Hà Văn Thắm?

Ai gửi gắm bóng hồng Nguyễn Minh Thu cho Hà Văn Thắm?. Dù không còn là Tổng Giám đốc của OceanBank, nhưng để tiếp tục thực hiện chi lãi ngoài, Nguyễn Xuân Sơn đã đề cử bóng hồng Nguyễn Minh Thu vào vị trí ghế nóng .

Tin liên quan

Dù không còn là Tổng Giám đốc của OceanBank, nhưng để tiếp tục thực hiện chi lãi ngoài, Nguyễn Xuân Sơn đã đề cử “bóng hồng” Nguyễn Minh Thu vào vị trí “ghế nóng”.

Hôm nay , TAND TP. Hà Nội bước vào phiên xét xử thứ hai đối với bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm do có hàng loạt các sai phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Đại Dương.

Ai gửi gắm “bóng hồng” Nguyễn Minh Thu cho Hà Văn Thắm?

Bị cáo Hà Văn Thắm tái hầu tòa.

Liên quan đến hành vi phạm tội cố ý làm trái của các bị can tại Hội sở ngân hàng Đại Dương trong việc chi số tiền 1.576.012.242.219, trên cơ sở kết luận điều tra xác định như sau: Trước khi Nguyễn Xuân Sơn về làm Phó Tổng Giám đốc PVN, Sơn đã giới thiệu Nguyễn Minh Thu làm Tổng Giám đốc OceanBank và được Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi tiền lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng, nhằm mục đích để Thu cùng Nguyễn Thị Minh Phương tiếp tục thực hiện việc chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho nhóm khách hàng Dầu khí theo chỉ đạo của Nguyễn Xuân Sơn.

Như vậy, Sơn và Thắm đã thống nhất chủ trương về việc chi lãi ngoài và tiếp tục tham gia điều hành hoạt động này thông qua việc chỉ đạo Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phượng dù Sơn không còn ngồi ghế Tổng Giám đốc của OceanBank.

Ai gửi gắm “bóng hồng” Nguyễn Minh Thu cho Hà Văn Thắm?

"Bóng hồng" Nguyễn Minh Thu thời kỳ còn đương nhiệm.

Trong thời gian ngồi “ghế nóng” (từ ngày 14/1/2011 đến ngày 25/11/2014), thực hiện theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm – Chủ tịch HĐQT, Thu đã trực tiếp chỉ đạo các khối Nghiệp vụ thuộc Hội sở ngân hàng Đại Dương và Giám đốc các chi nhánh, phòng Giao dịch ngân hàng Đại Dương chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trái với quy định về trần lãi suất huy động vốn do ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ.

Do đó, Nguyễn Minh Thu phải chịu trách nhiệm liên đới cùng với Hà Văn Thắm đối với số tiền 475.641.592.438 đồng chuyển cho các chi nhánh, phòng giao dịch chi lãi ngoài và 66.413.529.737 đồng đã chi thẳng cho khách hàng cá nhân.

Ai gửi gắm “bóng hồng” Nguyễn Minh Thu cho Hà Văn Thắm?

Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Tổng giám đốc OceanBank.

Ngoài ra, theo chỉ đạo và bàn giao lại của Nguyễn Xuân Sơn, khi tiếp quản ghế Tổng Giám đốc, Thu đã trực tiếp phê duyệt, nhận và chi lãi ngoài 125,6 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn cho các khách hàng thuộc nhóm Dầu khí.

Chưa hết, liên quan đến hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt khoản tiền 69.380.500.000 đồng thông qua công ty Cổ phần BSC Việt Nam do Hà Văn Thắm thành lập đầu năm 2008 (viết tắt là công ty BSC), vai trò của Nguyễn Minh Thu thể hiện như sau: Giữa năm 2009, Thu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, phụ trách khối Nguồn vốn đã tiếp nhận chỉ đạo của Nguyễn Xuân Sơn về thực hiện trên toàn hệ thống ngân hàng Đại Dương về việc thu thêm tiền chênh lệch ngoài tỷ giá trong hợp đồng bán ngoại tệ cho khách hàng.

Nguyễn Minh Thu nhận thức được việc thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ ngoài hợp đồng là trái với quy định của pháp luật, nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Sơn. Thu chỉ biết các khoản tiền này chuyển về công ty BSC, không biết Thắm và Sơn sử dụng vào mục đích gì. Tuy vậy, hành vi của Thu đã giúp sức cho Sơn có được khoản tiền 12.961.481.147 đồng thu qua công ty BSC để Sơn thực hiện hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt.

Thúy An