Hậu trường


Ảnh chế: Blatter thắng gameshow ai là triệu phú, Ronaldo chết điếng vì bị gọi trả bài

Ảnh chế: Blatter thắng gameshow ai là triệu phú, Ronaldo chết điếng vì bị gọi trả bài. Xuất hiện thần tượng của Zlatan Ibrahimović, Ngoại hạng Anh đang nhớ David Moyes, Ronaldo chết điếng vì bị gọi trả bài,... Là những nội dụng ảnh chế nhiều trong ngày hôm nay.

Tin liên quan

Ảnh chế: Blatter thắng gameshow ai là triệu phú, Ronaldo chết điếng vì bị gọi trả bài
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter dễ dàng thắng gameshow ai là triệu phú.
Ảnh chế: Blatter thắng gameshow ai là triệu phú, Ronaldo chết điếng vì bị gọi trả bài
Ảnh không chế. Ban nhạc Bayern Munich.
Ảnh chế: Blatter thắng gameshow ai là triệu phú, Ronaldo chết điếng vì bị gọi trả bài
Ngoại hạng Anh rất nhớ David Moyes.
Ảnh chế: Blatter thắng gameshow ai là triệu phú, Ronaldo chết điếng vì bị gọi trả bài
Cầu thủ bóng đá và phim (điện ảnh).
Ảnh chế: Blatter thắng gameshow ai là triệu phú, Ronaldo chết điếng vì bị gọi trả bài
Xuất hiện thần tượng của Zlatan Ibrahimović.
Ảnh chế: Blatter thắng gameshow ai là triệu phú, Ronaldo chết điếng vì bị gọi trả bài
Người ông của năm.
Ảnh chế: Blatter thắng gameshow ai là triệu phú, Ronaldo chết điếng vì bị gọi trả bài
Thời gian khiến mọi người thay đổi... Ế mà hình như có gì đó không đúng.
Ảnh chế: Blatter thắng gameshow ai là triệu phú, Ronaldo chết điếng vì bị gọi trả bài
Kiểm tra bài cũ phiên bản bóng đá.
Ảnh chế: Blatter thắng gameshow ai là triệu phú, Ronaldo chết điếng vì bị gọi trả bài
Chỉ mình Cristiano Ronaldo có thể đánh nhau với Pepe mà không sợ.
Ảnh chế: Blatter thắng gameshow ai là triệu phú, Ronaldo chết điếng vì bị gọi trả bài
Lý do mà anh ấy nỗ lực suốt đời cầu thủ.
Ảnh chế: Blatter thắng gameshow ai là triệu phú, Ronaldo chết điếng vì bị gọi trả bài
Bóng đá và phòng thi.
Nguồn: Tổng hợp - Thể thao Việt Nam