Cười


Ảnh chế giá xăng giảm mạnh 655 đồng

Ảnh chế giá xăng giảm mạnh 655 đồng. Sự kiện xăng tiếp tục giảm mạnh, giảm sâu nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho những bức ảnh chế hài hước ra đời.

Tin liên quan

Sự kiện xăng tiếp tục 'giảm mạnh, giảm sâu' nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho những bức ảnh chế hài hước ra đời.

Ảnh chế giá xăng giảm mạnh 655 đồng

Tin vui trong ngày không thể nào bỏ sót.

Ảnh chế giá xăng giảm mạnh 655 đồng

Niềm phấn khích đến tột cùng.

Ảnh chế giá xăng giảm mạnh 655 đồng

Từ nay đã có thể hét tràn bình!

Ảnh chế giá xăng giảm mạnh 655 đồng

Chỉ cần xăng giảm, sắm xe xịn, trực thăng có khó chi đâu.

Ảnh chế giá xăng giảm mạnh 655 đồng

Chuyện buồn trước giờ xăng giảm.

Ảnh chế giá xăng giảm mạnh 655 đồng

Một câu hỏi lớn không người đáp.

Ảnh chế giá xăng giảm mạnh 655 đồng

Ước muốn rất nhỏ nhoi.

Ảnh chế giá xăng giảm mạnh 655 đồng

Thôi thì giảm được đồng nào hay đồng ấy vậy.