Cười


Ảnh chế hài hước

Ảnh chế hài hước. Ước gì mình được sống cuộc sống nghèo khó một ngày, chỉ một ngày thôi... chứ nghèo hoài thế này ai chịu nổi.

Tin liên quan

Ảnh chế hài hước

Ông trời luôn để ngỏ một cánh cửa…

Ảnh chế hài hước

Ước mơ nhỏ nhoi.

Ảnh chế hài hước

Người thương mình nhất vẫn là tổng đài điện thoại.

Ảnh chế hài hước

Nghèo đâu phải là tội.

Ảnh chế hài hước

Người ở nơi đâu?

Ảnh chế hài hước

Quá phũ.

Cá Kèo (Sưu tầm)