Công nghệ


ASUS sẽ bán Zenfone 4,5 (501, 500),6 với giá: 2t, 4t, 4,5t và 6t

ASUS sẽ bán Zenfone 4,5 (501, 500),6 với giá: 2t, 4t, 4,5t và 6t. Những chiếc Zenfone sẽ được bán ra ở Việt Nam lần lượt với giá như trên. Phiên bản rẻ nhất là 2 triệu đồng là Zenfone 4, Zenfone 5 sẽ có hai phiên bản với cấu hình khác nhau một chút và Zenfone 6 thì có một cấu hình. So với giá mà ASUS công bố lần đầu khi giới thiệu Zenfone đầu năm nay thì chỉ có Zenfone 4 là không thay đổi về giá mà cấu hình nâng lên một chút trong khi các phiên bản khác đều có giá cao hơn. Rõ ràng nếu so sánh thì Zenfone 4 sẽ là chiếc rất hấp dẫn nhưng anh em cần ngâm cứu cấu hình từng con với từng mức giá khác nhau để chọn cho mình một chiếc đúng nhu cầu, đúng giá.

Tin liên quan

ASUS sẽ bán Zenfone 4,5 (501, 500),6 với giá: 2t, 4t, 4,5t và 6t

Những chiếc Zenfone sẽ được bán ra ở Việt Nam lần lượt với giá như trên. Phiên bản rẻ nhất là 2 triệu đồng là Zenfone 4, Zenfone 5 sẽ có hai phiên bản với cấu hình khác nhau một chút và Zenfone 6 thì có một cấu hình. So với giá mà ASUS công bố lần đầu khi giới thiệu Zenfone đầu năm nay thì chỉ có Zenfone 4 là không thay đổi về giá mà cấu hình nâng lên một chút trong khi các phiên bản khác đều có giá cao hơn. Rõ ràng nếu so sánh thì Zenfone 4 sẽ là chiếc rất hấp dẫn nhưng anh em cần ngâm cứu cấu hình từng con với từng mức giá khác nhau để chọn cho mình một chiếc đúng nhu cầu, đúng giá.

Zenfone 4
ASUS sẽ bán Zenfone 4,5 (501, 500),6 với giá: 2t, 4t, 4,5t và 6t

Zenfone 5
ASUS sẽ bán Zenfone 4,5 (501, 500),6 với giá: 2t, 4t, 4,5t và 6t

Zenfone 6
ASUS sẽ bán Zenfone 4,5 (501, 500),6 với giá: 2t, 4t, 4,5t và 6t