Xã hội


Australia tài trợ dự án về biến đổi khí hậu

Australia tài trợ dự án về biến đổi khí hậu.  Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm tập trung chủ yếu vào các tỉnh dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

Tin liên quan

- Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm tập trung chủ yếu vào các tỉnh dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

Hội thảo “Khởi động và Lập kế hoạch” trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của các Tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong truyền thông và vận động chính sách về Biến đổi khí hậu” diễn ra sáng nay .

Theo đó, tổng ngân sách của dự án này trị giá 224.065 đô la Australia (AUD), trong đó đóng góp bằng nhân lực của VNGO&CC là 23.860 AUD và tiền tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT/AusAid) là 200.205 AUD. Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm (từ tháng 1/2014 – 12/2015), tập trung chủ yếu vào các khu vực ĐBSCL, ĐB Sông Hồng và các tỉnh dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

Australia tài trợ dự án về biến đổi khí hậu
Bà Phạm Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Biến đổi khí hậu (SRD) giới thiệu về mạng lưới VNGO&CC và Dự án của Mạng lưới.

Mục đích của Hội thảo nhằm thông báo đến các đại diện thành viên từ các vùng về mục tiêu chung của dự án, và kế hoạch hành động cũng như các vấn đề liên quan đến việc phối hợp thực hiện dự án một cách hiệu quả.

Phát biểu tại hội thảo, bà Vũ Thị Bích Hợp, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), Trưởng Ban điều hành Mạng lưới VNGO&CC (Mạng lưới Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu) cho biết: “Sẽ có khoảng 100 các tổ chức xã hội dân sự là thành viên của mạng lưới VNGO&CC trên 23 tỉnh, thành của Việt Nam được gắn kết và cùng hành động ứng phó với BĐKH. Có khoảng 20 cộng đồng dân cư nghèo/cộng đồng dân tộc thiểu số sẽ được hưởng lợi gián tiếp từ dự án thông qua các nghiên cứu và tư liệu hóa kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng”.

Mạng lưới VNGO&CC được thành lập năm 2008 với mục đích phối hợp và bổ sung cho những nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ người dân nghèo Việt Nam ứng phó với Biến đổi khí hậu./.

Thu Thủy