Chuyển động


Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa

Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Thời tiết hôm nay (16/10), miền Bắc ngày nắng, đêm không mưa.

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay , miền Bắc ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ từng vùng như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa
Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương