Giáo dục


Bài học yêu thương

Bài học yêu thương. (HNM) - Đến đây, cháu mới biết rất nhiều bạn có hoàn cảnh bất hạnh. Các bạn ấy không chỉ mắc bệnh nặng mà gia đình còn rất nghèo nữa. Cháu mong các bạn ấy sớm khỏi bệnh để được đến trường như chúng cháu.

Tin liên quan