Pháp luật


Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên 24

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên 24. Ngày 30-5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức phiên họp 24. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Tin liên quan