Hậu trường


Bán đồ nhà

Bán đồ nhà. Hai người bạn xa cách lâu quá, tình cờ gặp lại.

Tin liên quan

- Mạnh giỏi không anh?

- Khá khá! Còn anh thế nào?

- Xoàng xoàng.

- Công việc làm ăn ra sao? Anh làm nghề cũ hay thay đổi rồi?

- Tôi bán bàn, ghế, tủ...

- Hay nhỉ! Anh bán được nhiều hay không?

Anh bạn ngập ngừng:

- Không nhiều lắm. Tôi vừa bán bàn, ghế, tủ của nhà tôi.

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: