Cười


Bằng Kiều 'đau lòng' khi người yêu của Chí Tài ngày mai lấy chồng

Bằng Kiều đau lòng khi người yêu của Chí Tài ngày mai lấy chồng. Chúc Anh Đài sắp lấy chồng là nỗi buồn vô bờ đối với Chí Tài nhưng đó cũng là niềm đau của Bằng Kiều.

Tin liên quan

Chí Tài không ngờ rằng mình lại có một tiểu đồng hiểu lòng mình đến vậy.

Xem video

Bằng Kiều 'đau lòng' khi người yêu của Chí Tài ngày mai lấy chồng

Bằng Kiều báo cho Chí Tài biết...

Bằng Kiều 'đau lòng' khi người yêu của Chí Tài ngày mai lấy chồng

... người yêu Chúc Anh Đài của Chí Tài sắp lấy chồng.

Bằng Kiều 'đau lòng' khi người yêu của Chí Tài ngày mai lấy chồng

Chí Tài dù đã biết mọi chuyện nhưng vẫn rất buồn.

Bằng Kiều 'đau lòng' khi người yêu của Chí Tài ngày mai lấy chồng

Nỗi buồn của Chí Tài là niềm đau của Bằng Kiều.

Thị Nở

Bằng Kiều 'đau lòng' khi người yêu của Chí Tài ngày mai lấy chồng

Chí Tài khiến Hoàng Rapper 'chết đứng' trên sân khấu

Với những kiến thức và hiểu biết của mình về âm nhạc, Chí Tài đã khiến con rể tương lai cười ra nước mắt.