Xã hội


Báo chí góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội

Báo chí góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Hôm qua 13-7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về một số vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí.

Tin liên quan

(SGGP). – Hôm qua 13-7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về một số vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí.

Theo đó, thời gian qua, cơ quan báo chí đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bám sát tôn chỉ, mục đích và đối tượng phục vụ. Thông tin ngày càng đảm bảo kịp thời, chính xác, chính thống, đa dạng và cơ bản tuân thủ đúng pháp luật, đúng định hướng, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong xã hội cả về nhận thức và hành động, nhất là trong những thời điểm khó khăn, phức tạp và nhạy cảm của đất nước.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ TT-TT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các đơn vị chuyên môn về an ninh mạng tiến hành khảo sát, đánh giá sự an toàn và mất an toàn của các báo điện tử, trang thông tin điện tử của các báo thuộc cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành, báo cáo Thủ tướng trước 30-8. Trên cơ sở đó, có hướng dẫn các cơ quan liên quan triển khai ngay các giải pháp khả thi để nâng cao độ an toàn của các báo điện tử, có kế hoạch khắc phục sự cố hiệu quả.

Các cơ quan báo chí cần tạo điều kiện và cơ chế khuyến khích phóng viên gắn bó với thực tiễn cuộc sống, bám sát địa phương, cơ sở để kịp thời phát hiện, tích cực tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt và phản ánh trung thực với ý thức xây dựng các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; đồng thời kiên quyết lên án, phê phán và đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan chủ quản báo chí cần chủ động xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống báo chí của mình trong giai đoạn 2011 - 2015, đảm bảo sự gắn kết hài hòa và phù hợp giữa quy hoạch, chiến lược phát triển của ngành mình với quy hoạch, chiến lược phát triển chung của lĩnh vực thông tin - truyền thông.

Đồng thời quan tâm tạo điều kiện và xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với tiềm năng, đặc thù của từng cơ quan báo chí, đảm bảo cho các cơ quan báo chí hoạt động đúng định hướng và phát triển bền vững trong cơ chế thị trường. Ngăn chặn, tiến tới chấm dứt các biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ và tình trạng thương mại hóa, chạy theo lợi nhuận thuần túy trong hoạt động báo chí. 

PH.THẢO