Công nghệ


Bao giờ chuyển mạng di động giữ được số?

Bao giờ chuyển mạng di động giữ được số?. Dù nhận định việc chuyển mạng di động giữ nguyên số là có lợi cho người tiêu dùng, nhưng sau gần 4 năm ấp ủ, Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn chưa thể hoàn tất đề án này.

Tin liên quan