Chính trị


Báo Lào hoan nghênh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Báo Lào hoan nghênh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone từ ngày 20 đến 22-6, tất cả các báo của Lào ngày 20-6 đều đăng trang trọng trên trang nhất ảnh và tiểu sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tin liên quan

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone từ ngày 20 đến 22-6, tất cả các báo của Lào ngày 20-6 đều đăng trang trọng trên trang nhất ảnh và tiểu sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Với nhan đề "Nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam", báo Pasason (Nhân dân), cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đã đăng xã luận nêu rõ nhân dân các dân tộc Lào trong cả nước vui mừng, phấn khởi và tự hào được đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, người bạn thân thiết của nhân dân Lào, mang lại cho nhân dân các dân tộc Lào tình hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt của nhân dân Việt Nam anh em.

Xã luận nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam đã phát triển về chiều sâu một cách toàn diện và trở thành mối quan hệ tự giác, ngày càng phát triển kể từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời năm 1930. Đó là dấu mốc của tình đoàn kết, sự liên minh chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayson Phomvihan, Chủ tịch Souphanouvong xây dựng.

Nhân dân Lào mong rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đạt kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững vì lợi ích của nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.