Công nghệ


Bắt buộc đăng ký thông tin thuê bao viễn thông

Bắt buộc đăng ký thông tin thuê bao viễn thông. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, trong đó quy định rõ việc đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao viễn thông. Quy định này nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; quản lý Nhà nước về viễn thông.

Tin liên quan