Xã hội


Bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Trong 2 ngày 7-8.7, tại An Giang tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh An Giang khóa 8, kỳ họp thứ 8, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Tin liên quan

Trong 2 ngày 7-8.7, tại An Giang tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh An Giang khóa 8, kỳ họp thứ 8, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh .

Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Thị ủy Tân Châu đã đắc cử chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu bầu 67/69 phiếu.

Tại kỳ họp này, HĐND cũng đã bãi miễn chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Huỳnh Thế Năng do ông Năng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty lương thực miền Nam.

Thanh Dũng