Chính trị


Bế mạc Phiên họp thứ Bốn hai của UBTVQH

Bế mạc Phiên họp thứ Bốn hai của UBTVQH. * Cho ý kiến về dự thảo Tờ trình của UBTVQH và việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Trung ương 2 Khóa XI về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 * Việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XIII: chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn tất việc chuẩn bị để bảo đảm Kỳ họp thành công tốt đẹp * Thông qua dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Tin liên quan

* Cho ý kiến về dự thảo Tờ trình của UBTVQH và việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Trung ương 2 Khóa XI về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 * Việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XIII: chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn tất việc chuẩn bị để bảo đảm Kỳ họp thành công tốt đẹp * Thông qua dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Sáng 14.7, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, UBTVQH Khóa XII đã bế mạc Phiên họp thứ Bốn hai.

Trước đó, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Tờ trình của UBTVQH và việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Trung ương 2 Khóa XI về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các ĐBQH về dự kiến chương trình và công việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XIII; thông qua dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về Biểu thuế bảo vệ tài nguyên môi trường.

Theo Báo cáo một số vấn đề chuẩn bị cho Kỳ họp đầu tiên của QH Khóa XIII, do Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn trình bày, cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc thực tế của QH tại Kỳ họp này là 14 ngày rưỡi. Cụ thể, Kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 21.7 và bế mạc vào ngày 6.8.

Tiếp thu ý kiến của các Đoàn ĐBQH và các ứng cử viên trúng cử ĐBQH Khóa XIII, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm, VPQH đề nghị UBTVQH xem xét, bố trí nửa ngày để QH nghe và thảo luận việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 2 Khóa XI về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chuyển nội dung trình QH về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 lên phiên khai mạc Kỳ họp cùng nội dung về KT – XH và ngân sách nhà nước. Vì theo quy định của pháp luật, việc chuẩn bị trình QH phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009 thuộc trách nhiệm của QH Khóa XII và Chính phủ nhiệm kỳ 2007 – 2011.

Về công tác tổ chức và nhân sự - một trong những công việc chủ yếu tại Kỳ họp đầu tiên của QH Khóa mới – theo dự kiến chương trình, chiều 21.7 và ngày 22.7, QH sẽ nghe Chủ tịch QH Khóa XII trình bày Tờ trình về số Phó chủ tịch QH và số Ủy viên UBTVQH Khóa XIII; thảo luận và biểu quyết thông qua số Phó chủ tịch QH và số Ủy viên UBTVQH Khóa XIII. Tiếp đó, thay mặt UBTVQH Khóa XII, Chủ tịch QH Khóa XII sẽ trình bày Tờ trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch QH, các Phó chủ tịch QH và các Ủy viên UBTVQH Khóa XIII. QH dự kiến sẽ thảo luận, thông qua danh sách và bầu Chủ tịch QH, các Phó chủ tịch QH và các Ủy viên UBTVQH Khóa XIII vào chiều 23.7.

Dự kiến trong hai ngày, 25 và 26.7, QH sẽ thảo luận, thông qua danh sách đề cử và lần lượt bầu các chức danh: Chủ tịch Nước, Phó chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tổ chức và nhân sự của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH Khóa XIII; chức danh Trưởng đoàn Thư ký và các Thư ký Kỳ họp QH dự kiến sẽ được QH xem xét, thảo luận và bầu trong hai ngày 28 và 29.7. Tiếp đó, QH sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Tại Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XIII cũng sẽ xem xét và thông qua dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2012.

Đóng góp ý kiến về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XIII, UBTVQH cho rằng, các công việc chuẩn bị cho Kỳ họp đã cơ bản hoàn thành. Để bảo đảm quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như thông lệ tiến hành các Kỳ họp đầu tiên của QH Khóa mới, UBTVQH đề nghị điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong dự kiến chương trình Kỳ họp như: vấn đề miễn, giảm, giãn thuế trong năm 2011; bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước...

UBTVQH cũng đề nghị, các cơ quan của QH, của UBTVQH và các cơ quan hữu quan chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn tất việc chuẩn bị để bảo đảm Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XIII thành công tốt đẹp.