Xã hội


Bí thư Đà Nẵng có số phiếu tín nhiệm cao nhất

Bí thư Đà Nẵng có số phiếu tín nhiệm cao nhất. Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất trong cuộc lấy phiếu tín nhiệm sáng nay.

Tin liên quan

Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất trong cuộc lấy phiếu tín nhiệm sáng nay.

Sáng 10/12, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, HĐND TP Đà Nẵng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh do HĐND thành phố bầu.
Theo đó, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng có số phiếu tín nhiệm cao nhất với 45/47 phiếu tín nhiệm cao (đạt 93,75%); 2 phiếu tín nhiệm (4,17%) và không có phiếu tín nhiệm thấp (0%).

Bí thư Đà Nẵng có số phiếu tín nhiệm cao nhất
HĐND TP Đà Nẵng đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh do HĐND thành phồ bầu.

Đứng thứ hai là ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với 43 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 89,58%), 4 phiếu tín nhiệm (chiếm 8,33%) và không có phiếu tín nhiệm thấp.
Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có 35 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 72,92%); 10 phiếu tín nhiệm (chiếm 20,83%) và 2 phiếu tín nhiệm thấp (tỷ lệ 4,17%).
Bí thư Đà Nẵng có số phiếu tín nhiệm cao nhất
Đại biểu HĐND biểu quyết thông qua bỏ phiếu tín nhiệm

Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là ông Vũ Hùng, Trưởng Ban VH-XH HĐND TP Đà Nẵng với 21 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 43,75%), 25 phiếu tín nhiệm (chiếm 52,08%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (tỷ lệ 2,08%).
Và người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất thuộc về ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên thường trực HĐND TP Đà Nẵng với 4 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 8,33%)
.
Bí thư Đà Nẵng có số phiếu tín nhiệm cao nhất
Ông Trần Thọ (giữa), Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng có số phiếu tín nhiệm cao nhất.

Phát biểu sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng chúc mừng những người được tin tưởng, thể hiện kết quả tín nhiệm cao và tín nhiệm.
Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, đây chính là sự động viên, khích lệ và ghi nhận kịp thời năng lực, trình độ và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu.

Bửu Lân