Văn hóa


Bích chương phim giá trên 100.000 USD

Bích chương phim giá trên 100.000 USD. TT - Một bích chương hiếm hoi của phim Diamonds are forever (Kim cương là mãi mãi) đã đạt mức 90.000 euro (trên 129.300 USD) trong phiên đấu giá do nhà Christie’s tổ chức tại London (Anh).

Tin liên quan

TT - Một bích chương hiếm hoi của phim Diamonds are forever (Kim cương là mãi mãi) đã đạt mức 90.000 euro (trên 129.300 USD) trong phiên đấu giá do nhà Christie’s tổ chức tại London (Anh).

Bích chương phim giá trên 100.000 USD

Bích chương phim Diamonds are forever - Ảnh: wikipedia

Diamonds are forever là phim thứ bảy trong loạt phim về James Bond với vai nam chính thuộc về Sean Connery (Anh) - diễn viên giữ kỷ lục bảy lần hóa thân thành điệp viên 007. Bích chương phim được thiết kế năm 1971 bởi Robert McGinnis (Mỹ) - họa sĩ nổi tiếng về thiết kế bích chương phim và bìa sách.

Cùng đạt mức cao hơn dự kiến là bích chương các phim Casablanca (Thành phố Casablanca, gần 49.000 USD) và Lawrence of Arabia (Chàng Lawrence Ả Rập, hơn 30.100 USD).

C.K. (Theo Pure People)