Xe


Biển 0m, 50m, 100m cảnh bảo điều gì?

Biển 0m, 50m, 100m cảnh bảo điều gì?. Bắt đầu vào cao tốc tôi thấy có loạt biển báo màu xanh nội dung 0m, 50m, 100m xin hỏi những biển này nhằm mục đích gì? (Nguyễn Hoa)

Tin liên quan

Câu hỏi cần tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm xin gửi về hoặc