Xã hội


Biển Đông là không thể xâm phạm

Biển Đông là không thể xâm phạm. Việc tàu hải giám Trung Quốc (TQ) cắt cáp của ta là hành động ngang ngược, chứng tỏ TQ có bước đi mới trong việc thực hiện âm mưu bá quyền - nhà nghiên cứu TQ Dương Danh Dy - nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu - nói.

Tin liên quan