Game hot


Big Update 3.9 Thần Binh Xuất Thế

Big Update 3.9 Thần Binh Xuất Thế.

Tin liên quan

Sư huynh thân mên!
Vào 09:00 ngày 16/03, Kiếm Hiệp chính thức Update bản mới V3.9 Thần Binh Xuất Thế với rất nhiều điểm đặc sắc hấp dẫn!
Muội xin gửi đến các huynh một số nét đặc sắc trong bản 3.9 này nhé!

Big Update 3.9 Thần Binh Xuất Thế


1. Tính năng mới Binh Khí Phổ.
- Hệ thống Binh Khí Phổ cho phép Quý Nhân Sĩ thu thập các Thần Binh Lợi Khí để gia tăng các thuộc tính cơ bản của nhân vật.
- Các thuộc tính gia tăng mà Thần binh mang lại:
+ Tấn công
+ Sinh mệnh
+ Phòng ngự
+ Thân Pháp
+ Nội lực
+ Gân cốt
- Binh Khí có nhiều loại Thần binh với phẩm chất khác nhau để người chơi thu thập và tìm kiếm. Phẩm chất Thần binh càng cao thì thuộc tính mang lại càng lớn.
- Có thể dùng nguyên liệu Ô cương để cường hóa, nâng cao cấp độ cho Thần binh.

Big Update 3.9 Thần Binh Xuất Thế

- Khi Thần binh đạt cấp độ nhất định sẽ có thể mở khóa ô khảm nạm Khí hồn. Quý Nhân Sĩ có thể dùng Khí hồn để nâng cấp và gia tăng thuộc tính cho Thần Binh.
- Có 5 loại Khí hồn:
+ Kim
+ Mộc
+ Thủy
+ Hỏa 
+ Thổ
- Mỗi loại Khí hồn có một loại phẩm chất và gia tăng một số thuộc tính riêng.
Big Update 3.9 Thần Binh Xuất Thế

2. Tính năng mới Kỳ Môn Độn Giáp.
- Vào thứ 3, 5, 7 và chủ nhật, từ 12:00 đến 24:00, Quý Nhân Sĩ có thể tham gia hoạt động đặc sắc Kỳ Môn Độn Giáp
- Mỗi người chơi có 3 lần khiêu chiến hoạt động
Big Update 3.9 Thần Binh Xuất Thế

- Người chơi sẽ lựa chọn bước tiến của mình trong bản đồ Kỳ Môn Độn Giáp để đạt được kho báu của bản đồ.
Big Update 3.9 Thần Binh Xuất Thế

- Ở mỗi lượt khiêu chiến hoạt động, người chơi chỉ có một số bước đi nhất định. Nếu sử dụng hết số bước đi cho phép mà chưa đạt được kho báu thì coi như thất bại.

3. Đệ tử mới Tây Môn Xuy Tuyết, Diệp Cô Thành
- Xuất hiện hai đệ tử mới Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành
Big Update 3.9 Thần Binh Xuất Thế

4. Võ công mới Thiếu Lâm Long Trảo Thủ
- Tuyệt kỹ võ công mới - Thiếu Lâm Long Trảo Thủ 
- Thuộc tính võ công: Hiệu quả cơ sở 38,000 điểm, trừ 5 điểm chân khí hiện tại của đối thủ. Trong vòng 2 hiệp tiếp theo, đối phương không thể tụ khí.
Big Update 3.9 Thần Binh Xuất Thế

5. Mở thêm 3 chương Chính tuyến
- Mở thêm 3 chương Phụ bản chính tuyến mới để Quý Nhân Sĩ chinh phục
Big Update 3.9 Thần Binh Xuất Thế

5. Mở thêm 3 Phụ bản hàng ngày
Mở thêm 3 Phụ bàn hàng ngày mới:

Big Update 3.9 Thần Binh Xuất Thế

6. Mở rộng 20 tầng Thông Thiên Tháp
- Thông Thiên Tháp mở rộng thêm 20 tầng

Big Update 3.9 Thần Binh Xuất Thế

7. Mở rộng cấp độ Thú hồn lên cấp 130
- Giới hạn cấp độ thú hồn tăng lên 130 cấp
Big Update 3.9 Thần Binh Xuất Thế

8. Mở rộng cấp độ Thú hồn lên cấp 18
- Giới hạn cấp độ Bảo thạch tăng lên cấp 18
Big Update 3.9 Thần Binh Xuất Thế

9. Mở rộng cấp độ nhân vật lên cấp 384
10. Mở rộng hoạt động Rèn luyện Võ lâm
11. Mở rộng hệ thống Thành tựu

Thân ái

Tiểu Sư Muội