Xã hội


Bình Định bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh

Bình Định bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 10.7, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bình Định khóa 11, HĐND tỉnh đã bầu ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Nhơn, làm Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tin liên quan

Ngày 10.7, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bình Định khóa 11, HĐND tỉnh đã bầu ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Nhơn, làm Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Ngô Đông Hải được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh với 77,97% số phiếu bầu (46/59 phiếu).

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đã bầu bổ sung đại biểu Trương Quang Đạt làm thành viên Ban Văn hóa - xã hội và đại biểu Nguyễn Văn Hào làm thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tâm Ngọc