Giáo dục


Bộ Giáo dục hướng dẫn cách ra đề và làm bài thi Ngữ văn

Bộ Giáo dục hướng dẫn cách ra đề và làm bài thi Ngữ văn. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014.

Tin liên quan

Bộ Giáo dục hướng dẫn cách ra đề và làm bài thi Ngữ văn

Đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay gồm hai phần đọc hiểu và viết , trong đó tỷ lệ điểm của phần viết nhiều hơn phần đọc hiểu. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 đối với môn Ngữ văn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hôm nay (15/4).

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đổi mới kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn Ngữ văn trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thực hiện theo hướng đánh giá năng lực học sinh, nhưng ở mức độ phù hợp. Cụ thể là tập trung đánh giá hai kĩ năng quan trọng: kĩ năng đọc hiểu văn bản và kĩ năng viết văn bản. Đề thi gồm hai phần: đọc hiểu và viết , trong đó tỷ lệ điểm của phần viết nhiều hơn phần đọc hiểu.

Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ, để làm tốt phần đọc hiểu, giáo viên cần giúp học sinh nắm được thế nào là hiểu một văn bản; các yêu cầu và hình thức kiểm tra cụ thể về đọc hiểu; lựa chọn những văn bản phù hợp với trình độ nhận thức và năng lực của học sinh để làm ngữ liệu hướng dẫn đọc hiểu; xây dựng các loại câu hỏi và hướng dẫn chấm một cách phù hợp với mục đích và đối tượng học sinh.

Các câu hỏi phần đọc hiểu tập trung vào một số khía cạnh như: Nội dung chính và các thông tin quan trọng của văn bản; hiểu ý nghĩa của văn bản, tên văn bản; Những hiểu biết về từ ngữ, cú pháp, chấm câu, cấu trúc, thể loại văn bản; Một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản và tác dụng của chúng.

Để làm tốt phần thi viết, giáo viên cần hướng dẫn học sinh biết vận dụng những kĩ năng viết đã học để tạo lập văn bản về một đề tài xã hội hoặc tác phẩm, trích đoạn văn học nào đó theo hướng mở và tích hợp trong môn và liên môn, tập trung vào một số khía cạnh như: tri thức về văn bản viết, nhận thức đúng nhiệm vụ và yêu cầu của đề văn; các kĩ năng viết..

Về viết nghị luận văn học, năm 2014 vẫn sử dụng ngữ liệu là tác phẩm hoặc trích đoạn nêu trong chương trình và sách giáo khoa nhưng cần đổi mới cách hỏi, cách nêu vấn đề nhằm khắc phục hiện tượng học tủ, học thuộc văn mẫu, sao chép nguyên si tài liệu. Bài viết của học sinh được đánh giá dựa vào chuẩn kĩ năng viết nói chung và chuẩn kĩ năng viết kiểu văn bản nói riêng mà đề bài yêu cầu, phù hợp với các giá trị nhân văn, những chuẩn mực đạo đức và pháp luật; không áp đặt nội dung chi tiết cần đạt./.

Minh Hường/VOV - Trung tâm Tin