Thế giới


Bố phòng lực lượng Trung - Mỹ ở Đông Á

Bố phòng lực lượng Trung - Mỹ ở Đông Á. Căng thẳng ở Triều Tiên nếu thành xung đột có thể ảnh hưởng dây chuyền đến lực lượng quân sự khổng lồ của hai ông lớn ở châu Á.

Tin liên quan

Bố phòng lực lượng Trung - Mỹ ở Đông Á