Giáo dục


Bổ sung trên 158 tỉ đồng thực hiện các dự án khoa học

Bổ sung trên 158 tỉ đồng thực hiện các dự án khoa học. Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2014 cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện 2 dự án với số tiền trên 158 tỉ đồng.

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2014 cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện 2 dự án với số tiền trên 158 tỉ đồng.

Cụ thể, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được bổ sung 60,106 tỉ đồng để thực hiện dự án Vệ tinh nhỏ Việt Nam quan sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai VNREDSat-1. Viện này cũng được bổ sung 98,28 tỉ đồng thực hiện dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Trước đó, ngày 4-9-2013, vệ tinh VNREDSat-1 đã được Pháp bàn giao chính thức cho phía Việt Nam vận hành khai thác, sử dụng. Tháng 9-2012, dự án xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cũng đã được khởi công tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc . Trung tâm Vũ trụ Việt Nam được xây dựng dựa vào nguồn vốn đầu tư hơn 600 triệu USD từ ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng của chính phủ.

C.Trung