Thị trường


Bộ trưởng Phát, Bộ trưởng Tiến đã mấy lần lạnh sống lưng thế này?

Bộ trưởng Phát, Bộ trưởng Tiến đã mấy lần lạnh sống lưng thế này?. Mực thối, tôm bị tiêm hóa chất, rau tắm thuốc trừ sâu, thịt bị ruồi bu kín... tất cả đã được ghi lại trong đoạn video này.

Tin liên quan

Mực thối, tôm bị tiêm hóa chất, rau "tắm" thuốc trừ sâu, thịt bị ruồi bu kín... tất cả đã được ghi lại trong đoạn video này.

Bộ trưởng Phát, Bộ trưởng Tiến đã mấy lần lạnh sống lưng thế này?Play

(Theo Trí Thức Trẻ)