Công nghệ


Bộ TT-TT khẳng định chưa đổi số di động

Bộ TT-TT khẳng định chưa đổi số di động. (HNM) - Ngày 1-8, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trước các thông tin về việc kéo dài số thuê bao di động từ 10 chữ số lên 11 chữ số (mã mạng 9x), Bộ chưa nhận được văn bản của các doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ di động về vấn đề trên.

Tin liên quan

(HNM) - Ngày 1-8, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trước các thông tin về việc kéo dài số thuê bao di động từ 10 chữ số lên 11 chữ số (mã mạng 9x), Bộ chưa nhận được văn bản của các doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ di động về vấn đề trên.

Nếu có đề nghị, trên cơ sở văn bản của các DN, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và cần thiết bộ sẽ sửa đổi, bổ sung ban hành quy hoạch kho số mới thay thế quy hoạch hiện tại. Trước đây một năm, bộ cũng đã tổ chức cuộc họp với các nhà mạng về vấn đề này, tuy nhiên đa số các DN đều có ý kiến vẫn tiếp tục sử dụng mạng đa mã (có nhiều đầu số) như hiện nay, không mở rộng độ dài số thuê bao di động để tránh ảnh hưởng đến người sử dụng dịch vụ. Trên cơ sở kết quả cuộc họp, bộ đã quyết định không mở rộng số thuê bao di động tại thời điểm đó và cấp mã mạng di động mới theo quy hoạch. Ngoài ra, nếu việc đổi số diễn ra, bộ sẽ tiến hành các công tác liên quan đến việc đổi số thuê bao viễn thông để giảm ảnh hưởng nhất đến người sử dụng dịch vụ viễn thông. Như vậy, sẽ không có việc DN viễn thông tùy thích đổi số, mà phải tuân theo quy định của pháp luật, phải thông báo cho người dân ít nhất là 60 ngày trước khi đổi số.