Đời sống


Bộ Y tế quyết định thanh tra việc đấu thầu thuốc

Bộ Y tế quyết định thanh tra việc đấu thầu thuốc. Ngày 14/10, Bộ Y tế đã công bố quyết định của Chánh thanh tra Bộ về việc sẽ thực hiên thanh tra đồng loạt nhiều nội dung, trong đó có việc đấu thầu thuốc được thực hiện tại Sở Y tế TPHCM từ đầu năm 2013 đến tháng 9/2014.

Tin liên quan

Ngày 14/10, Bộ Y tế đã công bố quyết định của Chánh thanh tra Bộ về việc sẽ thực hiên thanh tra đồng loạt nhiều nội dung, trong đó có việc đấu thầu thuốc được thực hiện tại Sở Y tế TPHCM từ đầu năm 2013 đến tháng 9/2014.

Theo đó, quyết định 189/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra Bộ Y tế về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế và xã hội hóa y tế; quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc và quản lý mỹ phẩm của Sở Y tế TPHCM.

Bộ Y tế quyết định thanh tra việc đấu thầu thuốc
Nhiều nội dung sẽ được thanh tra, trong đó có hoạt động đấu thầu thuốc

Đoàn thanh tra của Bộ Y tế sẽ do ThS. Dương Xuân An, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế, làm Trưởng đoàn thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2013 đến 30/9/2014 và thời gian trước, sau có liên quan.

Cuộc thanh tra này sẽ tập trung rà soát lại công tác quản lý nhà nước, công tác tác nghiệp của Sở Y tế TPHCM để có giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng giải quyết công việc, đồng thời phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp khắc phục.

Vân Sơn

Dân trí
Sức khỏe