Sao


Bốn trong một

Bốn trong một. Hai người bạn lâu ngày gặp nhau: Sao? Lúc này mày làm nghề gì? .

Tin liên quan

- Bốn trong một!

- Là sao?

- Tao vừa làm tài xế, vừa làm vệ sĩ, vừa làm thủ quỹ, lại làm công nhân khuân vác cho vợ tao mỗi khi nàng đi siêu thị.

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: