Kinh tế


Bưu điện Việt Nam bổ nhiệm cán bộ chủ chốt tại 12 đơn vị

Bưu điện Việt Nam bổ nhiệm cán bộ chủ chốt tại 12 đơn vị. Bưu điện Việt Nam vừa trao quyết định bổ nhiệm cho 7 giám đốc Bưu điện tỉnh, thành phố cùng 5 đồng chí cấp phó thuộc các đơn vị và khối cơ quan Tổng công ty

Tin liên quan

Nhằm tăng cường điều hành, quản lý, đồng thời kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ của Tổng công ty, chiều ngày 25/12 Bưu điện Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm cho 7 giám đốc Bưu điện tỉnh, thành phố cùng 5 cấp phó thuộc các đơn vị và khối cơ quan Tổng công ty.

Theo đó, Tổng Giám đốc Phạm Anh Tuấn đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Khánh Nga, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện Thành phố Đà Nẵng giữ chức vụ Giám đốc Bưu điện Thành phố Đà Nẵng; bổ nhiệm bà Bùi Thị Minh, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Nghệ An làm Giám đốc Bưu điện Nghệ An; bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Xuân, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện Lạng Sơn giữ chức Giám đốc Bưu điện Lạng Sơn; bổ nhiệm ông Bùi Văn Hoàng, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Lào Cai giữ chức Giám đốc Bưu điện Lào Cai; bà Nguyễn Diệu Hiền, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện Vĩnh Long giữ chức Giám đốc Bưu điện tỉnh Vĩnh Long; bổ nhiệm ông Nguyễn Sơn Hà, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Đắc Lắk giữ chức Giám đốc Bưu điện Đắc Lắk; ông Phan Văn Hạnh, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Hậu Giang giữ chức Giám đốc Bưu điện Hậu Giang.

Bưu điện Việt Nam bổ nhiệm cán bộ chủ chốt tại 12 đơn vị

Chủ tịch HĐTV Đỗ Ngọc Bình, Tổng Giám đốc Phạm Anh Tuấn chúc mừng 12 Giám đốc Bưu điện tỉnh mới được bổ nhiệm

Cũng trong chiều 25/12 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng phòng Tổng hợp Pháp chế, Văn Phòng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty; bổ nhiệm bà Chu Quỳnh Anh, Trưởng phòng nghiệp vụ, Ban Dịch vụ bưu chính làm Phó Ban Dịch vụ bưu chính; bổ nhiệm ồng Trần Thanh Long, Trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ Bưu điện tỉnh Cần Thơ làm Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Cần Thơ; ông Trần Ngọc Hùng, trưởng phòng nghiệp vụ, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Bưu điện Việt Nam giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Bưu điện Việt Nam; ông Phùng Thế Hùng, Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Bưu điện tỉnh Sơn La làm Giám đốc Bưu điện tỉnh Sơn La.
Bưu điện Việt Nam bổ nhiệm cán bộ chủ chốt tại 12 đơn vị

 Tổng Giám đốc Phạm Anh Tuấn mong muốn các cán bộ mới bổ nhiệm 

tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự thành công của Tổng công ty

Chúc mừng 12 cán bộ được bổ nhiệm vào cương vị công tác mới, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Phạm Anh Tuấn khẳng định đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các cán bộ mới được bổ nhiệm. Nhấn mạnh, nhiệm vụ mới sẽ còn rất nặng nề ở phía trước, với năng lực, trình độ cùng sự tín nhiệm của tập thể và của lãnh đạo Tổng công ty, Tổng Giám đốc mong muốn 12 cán bộ vừa được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, gương mẫu, tần tảo, tiếp tục quy tụ được sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ chủ chốt và người lao động trong toàn đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổng Giám đốc cũng đề nghị các đơn vị tạo điều kiện, đoàn kết, giúp đỡ các cán bộ mới bổ nhiệm sớm bắt tay vào công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Tổng công ty sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, Giám đốc Bưu điện thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Khánh Nga bày tỏ cảm ơn về sự tin tưởng và ủng hộ của Lãnh đạo Tổng công ty cùng các đơn vị trên toàn mạng lưới trong việc giao nhiệm vụ mới. Tất cả 12 đồng chí được bổ nhiệm hôm nay xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy hết khả năng, trình độ của mình; đoàn kết để cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Tổng công ty trong thời gian tới.