Cười


Ca dao thời hiện đại

Ca dao thời hiện đại. Chồng người áo gấm xông hương, chồng em áo rách, em thương... chồng người.

Tin liên quan

Ca dao thời hiện đại

Má ơi cứ gả con xa
Để con còn có đôla gửi về.

Anh đi, anh nhớ quê nhà.
Nhớ em mảnh đất giá ba tỉ đồng.

Hôm qua tát nước đầu đình.
Bỏ quên di động chỗ mình... mất ngay.

Ba đồng một mớ trầu cay.
Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.

Chồng người áo gấm xông hương
Chồng em áo rách, em thương... chồng người.

Nhớ ai như nhớ láng giềng,
Chỉ mong tắt lửa tối đèn... có nhau.

Qua cầu ngả nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu.

Yêu nhau mấy núi cũng leo
Mấy sông cũng lội
Nhưng nếu nghèo em bỏ đi!

Bác Ba Phi

Ca dao thời hiện đại

Thơ chế xăng giảm giá

Lần thứ 2 trong năm, nghe tin xăng giảm giá...