Cười


'Ca dao, tục ngữ' thời kinh tế thị trường (Phần 2)

Ca dao, tục ngữ thời kinh tế thị trường (Phần 2). Khôn ba năm dại một giờ. Biết vậy dại sớm khỏi chờ ba năm.

Tin liên quan

Khôn ba năm dại một giờ. Biết vậy dại sớm khỏi chờ ba năm./ /

Thương thay thân phận đàn bà.
Hơn 30 tuổi vẫn là đàn em.

Cái giường mà biết nói năng.
Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn.

Miếng ngon giữa đàng.
Ai đàng hoàng là dại.

Qua cầu ngả nón trông cầu.
Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu.

Nhà sạch thì mát.
Bát sạch hết cơm.

Ta về ta tắm ao ta.
Dù trong dù đục cũng là cái ao.

Con mèo mà trèo cây cau.
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
Chú chuột đi chợ đằng xa.
Em là cô chuột, vào nhà đi anh.

(nhiều độc giả sưu tầm)

* Chia sẻ thêm về những câu ca dao, tục ngữ thời kinh tế thị trường tại đây