Xã hội


Cả nước có hơn 1 triệu tấn chất thải nguy hại

Cả nước có hơn 1 triệu tấn chất thải nguy hại. QĐND - Ngày 1-8, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại (CTNH) do Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49), Bộ Công an tổ chức...

Tin liên quan

QĐND - Ngày 1-8, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo “Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại (CTNH)” do Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49), Bộ Công an tổ chức.

Được biết, hiện nay, cả nước có hơn 1 triệu tấn CTNH, phát sinh chủ yếu từ các nguồn sản xuất công nghiệp, làng nghề, dịch vụ khoa học y tế. Trong đó, chỉ khoảng 60% CTNH được xử lý. Cả nước có khoảng 80 doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ, giấy phép xử lý CTNH, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã không thực hiện đúng quy trình xử lý chất thải. Mặt khác, địa phương nào cũng có doanh nghiệp vi phạm về môi trường, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng… Các hoạt động thanh tra, kiểm tra phòng, chống vi phạm trong lĩnh vực này mới chỉ phát hiện, xử lý khoảng 10% so với vi phạm thực tế...

Trung Kiên