Công nghệ


Các biểu tượng chương trình trên Android sắp được thiết kế lại?

Các biểu tượng chương trình trên Android sắp được thiết kế lại?.

Tin liên quan

Các biểu tượng chương trình trên Android sắp được thiết kế lại?
Từ trái sang phải: biểu tượng trên web, trên Android hiện tại và Moonshine
Một số hình ảnh lộ ra từ Android Police cho thấy rất nhiều biểu tượng chương trình trên Android sẽ được thiết kế lại. Nhìn vào các hình ảnh, bạn có thể thấy rõ ràng là các biểu tượng này phẳng hơn, bỏ bớt các hiệu ứng nổi và giống với biểu tượng trên web hơn. Các biểu tượng được thay thế bao gồm Play Music, Books, Movies, Google+, Lịch, Gmail, Chrome.... Thiết kế này có thể được gọi tên là Moonshine, nhiều khả năng giới thiệu tại tháng 6 này. Trang Partners của Google thậm chí còn để biểu tượng lịch và bản đồ giống với biểu tượng bị lộ.

Các biểu tượng chương trình trên Android sắp được thiết kế lại?Các biểu tượng chương trình trên Android sắp được thiết kế lại?
Các biểu tượng chương trình trên Android sắp được thiết kế lại?

Tham khảo: Engadget