Xã hội


Các sở, ngành Đà Nẵng bắt đầu chuyển vào Trung tâm hành chính

Các sở, ngành Đà Nẵng bắt đầu chuyển vào Trung tâm hành chính. Từ ngày 25/7, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng sẽ chuyển trụ sở làm việc vào tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố (24 Trần Phú - phường Thạch Thang - quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng).

Tin liên quan

Từ ngày 25/7, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng sẽ chuyển trụ sở làm việc vào tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố (24 Trần Phú - phường Thạch Thang - quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng).

Theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, Sở này sẽ tiến hành chuyển trụ sở làm việc vào Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố các ngày 25, 26, 27/7 và tạm thời ngừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày 28/7/2014.

Các sở, ngành Đà Nẵng bắt đầu chuyển vào Trung tâm hành chính
Các sở, ngành bắt đầu chuyển vào Trung tâm hành chính thành phố 

Các phòng, ban, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bắt đầu làm việc lại vào ngày 29/7 tại tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố.

Sở Xây dựng cũng có thông báo, Sở tạm ngừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào thứ 7 ngày 26/7 để di dời trụ sở về Trung tâm hành chính thành phố. Thời gian bắt đầu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính thành phố từ thứ 2 ngày 28/7.

Việc di chuyển nhằm thực hiện nội dung công văn số 5121/UBND-NCPC ngày 16/6/2014 của UBND TP Đà Nẵng về việc chuyển địa điểm làm việc của bộ phận một cửa các sở, ban, ngành vào Trung tâm hành chính thành phố.

Đây là 2 Sở đầu tiên chuyển trụ sở vào Trung tâm hành chính thành phố. Các sở, ban, ngành khác cũng sẽ chuyển dần vào Trung tâm hành chính.

Được biết, theo dự kiến, Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng sẽ khánh thành vào ngày 2/9 tới.

Khánh Hồng

Dân trí
Xã hội